การบริจาคสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

14 พ.ค.. 2020
@ริมแม่น้ำเจ้าพระยา /100 ครัวเรือน

อาสาสมัครของบิทาซซ่าระดมทุนได้กว่า 20,000 บาทเพื่อซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นม ของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
และของยังชีพอื่นๆ และเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ยอดบริจาคโครงการเงินสมทบเพื่ออิสรภาพ

🏠 ครัวเรือน: 1,600 ครอบครัว
🍚 ข้าวสาร: 5,125 กก. ดูใบเสร็จ
🥚 ไข่ไก่: 4,082 ฟอง ดูใบเสร็จ
💧 น้ำดื่ม: 1,110 ขวด ดูใบเสร็จ

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

Bitazza IDยอดบริจาค
@btz0111111000
@btz011112200
@btz0111135000