การบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน
และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

16 ส.ค.. 2021
@โรงพยาบาลสมุทรปราการ

Bitazza Freedom Fund โครงการเงินสมทบเพื่ออิสรภาพโดยบิทาซซ่า

ได้ทำการบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี  Bitazza Freedom Fund เล็งเห็นโอกาสในกระจายความช่วยเหลือสู่คนจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคถุงยังชีพ หรือการแจกอาหารแก่ชุมชนผู้ยากไร้ในโครงการ #NoOneHungry ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ที่ประชาชนทุกคนต่างเผชิญกับความยากลำบาก ชาวบิทาซซ่าเชื่อว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคนไทยทุกคนฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ น้ำใจของชาวบิทาซซ่าในการบริจาคด้วยคริปโตครั้งนี้ จะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการให้ที่ยิ่งใหญ่ Bitazza Freedom Fund ยังคงยืนหยัดที่จะส่งต่อความช่วยเหลือ เพื่อให้ชาวไทยสามารถฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน