การบริจาคร่วมกับกลุ่มการกุศล COVID Thailand AID

06 พ.ค.. 2020
@กลุ่มการกุศล COVID Thailand AID และชุมชนเชื้อเพลิง /500 ครัวเรือน

ทีมอาสาสมัครของเราร่วมมือกับกลุ่ม COVID Thailand AID เพื่อแพ็คของและแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ชุมชนเชื้อเพลิง นอกจากนี้บิทาซซ่าได้จัดเตรียมข้าวสาร 2,500 กิโล และน้ำดื่ม นำไปบริจาคเพื่อร่วมประกอบเป็นถุงยังชีพพร้อมอาหารแห้งและของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้กับ 500 ครอบครัวในจังหวัดต่างๆ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

ยอดบริจาคโครงการเงินสมทบเพื่ออิสรภาพ

🏠 ครัวเรือน: 1,600 ครอบครัว
🍚 ข้าวสาร: 5,125 กก. ดูใบเสร็จ
🥚 ไข่ไก่: 4,082 ฟอง ดูใบเสร็จ
💧 น้ำดื่ม: 1,110 ขวด ดูใบเสร็จ

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

Bitazza IDยอดบริจาค
@btz0111111000
@btz011112200
@btz0111135000