Freedom Foundation

Next Activities

กลับสู่หน้าหลัก

#NoOneHungry: แจกอาหารแล้ว 1,027 / 5,000 มื้อ

ชุมชนแออัดร่มเกล้า และ ชุมชนผู้ลี้ภัยหนองจอก
ดำเนินการแจกอาหารแล้ว 1,027 จากทั้งหมด 5,000 มื้อ
บิทาซซ่าร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เชฟ Deepanker Khosla แจกอาหาร 500 มื้อแก่ชุมชนผู้ยากไร้ต่อกิจกรรมต่อทุกๆ 10,000 บาท