KT Saha Clinic

สุขภาพ

สิทธิพิเศษสำหรับชาวบิทาซซ่า ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัด หรือแพทย์แผนจีน ราคา 800 บาทเท่านั้น
สกุลเงินดิจิทัลที่รับ
ที่ตั้ง
96,98 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ ระหว่างซอยจรัญฯ40-42 ใกล้สถานีถไฟฟ้าMRT บางยี่ขัน
เวลาเปิดทำการ
ทุกวัน 9.00 - 19.30 น.
พื้นที่จัดส่ง
เบอร์ติดต่อ
02-0049168, 093-6395224
มาตรฐานความสะอาด
กรุงธนสหคลินิกกายภาพบําบัดและการแพทย์แผนจีน เป็นคลินิกที่ให้บริการทางกายภาพบําบัดโดยมุ่งเน้นการตรวจร่างกายเพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหรืออาการปวด ทางคลินิกของเราทําการรักษาด้วยหัตการทางมือ (Manual technique) โดยการใช้เทคนิคประยุกต์ในการคลายกล้ามเนื้อ พร้อมทั้งนําสิ่งที่วิเคราะห์ได้จากการตรวจร่างกายมาใช้ในการปรับสมดุลของกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยออกแบบโปรมแกรมออกกําลังกายที่เฉพาะต่อบุคคล (Individual exercise) พร้อมทั้งให้คําแนะนการปรับท่าทางในชีวิตประจําวันเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ ส่วนการรักษาทางแพทย์แผนจีนนั้นเป็นการรักษาที่มุ่งเน้นการปรับสมดุลภายในร่างกาย (ชี่ เลือด หยิน หยาง) การตรวจประเมินอาการและเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับอาการที่ท่านเป็น โดยการรักษาทางแพทย์แผนจีนจะประกอบไปด้วย การฝั่งเข็ม, ครอบแก้ว, กัวซา, ทุยหน่า และการใช้ยาสมุนไพรจีน